PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

  • Administratorem danych jest: Wierzbowy Jar Agata Kaczorowska, Mniszków 1, 58-520 Janowice Wielkie

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją usługi krótkoterminowego zakwaterowania (najem krótkoterminowy) w obiekcie ”Wierzbowy Jar” w Mniszkowie;

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wprowadzonych w formularzu w celu realizacji procesu rezerwacji obiektu Wierzbowy Jar Mniszków 1 , 58-520 Janowice Wielkie i realizacji umowy świadczenia usługi krótkoterminowego zakwaterowania (najmu), w szczególności: przygotowania oferty drogą elektroniczną, zawarcia umowy za pośrednictwem mediów elektronicznych, obsługi pobytu oraz komunikacji indywidualnej po zakończeniu tego pobytu.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rezerwacyjnego.

Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Szczegółowe informacje dot. sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych można znaleźć w zakładce „Polityka Prywatności